Замки

Замки

С07.06 с.16 (см. куплет про замки и печати

С20.41 с.13 Ломались шпильки и замки.

С21.67 с.12 Проверю замки и печати

Т1.25п с.23 Да на висячие замки, да,да!

Т1.25п с.27 Долотом замки сшибал, да,да!

Т2.14 с.13 Проверю замки и печати

Т5.19 с.13 2. Ай-яй-яй он везде замки накладывал

Т5.19п с.11 Ай-яй-яй, да он замки на дверь накладывал,

Вперед: Замкнулись

Назад: Замке

Вверх Разводка Рус/Лат