{ Iambic meter, variable}

{ Iambic meter, variable}

T0.225 MMn 1964 $I..H3$ Vnimanie vnimanie/Govorit Germaniya - 8s det - -

I6.09 SeM 1990 $I..H4$ Zhuravli letyat/A huli tolku/E`j - 6s par - -

S17.36 VA 1988 $I..H4,I6..4$ A kto za mir i tishinu/A kto (Morskaya pehota) 16s sold - -

I2.41 TM 1990 $I..H42I23$ Delo bylo v starinu/Pod - 36s bl - -

Vverh Boyan Rus/Lat