B4.16p - 1930 $B22$ Byvajte zdorovy zhivite bogato/A my - 6s obw - -

T0.170p - 1930 $A22A3$ Po voennoj doroge/Shel v bor'be i - 6s sov - -

Vverh Boyan Rus/Lat