L2.49 DK 1961 $A3$ Ya uehala v znojnye stepi/Ty ushel (Geolog) 16s geol - -

T0.204 DeM 1961 $H4e$ Raz dva tri/Nos podotri/Ne platkom/A - 6s det - -

Vverh Boyan Rus/Lat