M4.01
M4.01 Sev 1980 I2w^2 avt 
Arkadij Severnyj, mag.zapis'
KSIOP.178

Koncerty novye 
Podchas herovye...
Vpered 
Boyan  Rus/Lat  
Versiya 3 Dec 1996