Iyulya

Iyulya

B1.02 s.4 7 iyulya -- 10 sent 1977

B2.09 s.4 nachalo iyulya 1978

D1.02a s.3 Yakutiya, r.1924; 3 iyulya 1976

D3.02 s.4 3 iyulya 1980

D5.30 s.7 na magnitofone. 10 iyulya 1986

I1.38 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.39 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.40 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.41 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.41a s.2 Yasha Broido, 30 iyulya 1990

I1.42 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.43 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.44 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.45 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.46 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.47 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.48 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.49 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.50 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.51 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.52 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I1.53 s.3 Mytiwi Moskovskoj obl., 30 iyulya 1990

I2.34 s.2 4 iyulya 1990. Sasha.

I2.35 s.2 4 iyulya 1990. Sasha

I2.36 s.2 4 iyulya 1990. Misha, znaet s 1982,

I2.37 s.2 Lesha, znaet s 1982. 5 iyulya 1990

I2.38 s.2 Lesha, 5 iyulya 1990

I2.39 s.2 Lesha, 5 iyulya 1990

I2.40 s.2 Sasha, 5 iyulya 1990, znaet s 1982.

I2.41 s.2 6 iyulya 1990. Tanya

I2.42 s.2 6 iyulya 1990. Tanya

I2.43 s.2 7 iyulya 1990. Serezha (t.516...)

I2.44 s.2 7 iyulya 1990. Serezha

I2.45 s.2 12 iyulya 1990. Tanya, znaet s 1989, Moskva

I2.46 s.2 12 iyulya 1990. Tanya, uznala v 1985 v Krymu

I2.47 s.2 Sasha M., 12 iyulya 1990

I2.48 s.2 Sasha M. 12 iyulya 1990.

I2.49 s.2 Vitalij M. 12 iyulya 1990. Znaet s 1980

I2.50 s.2 Sasha M. 12 iyulya 1990

I2.51 s.2 Yura Kurgunyuk. 12 iyulya 1990

I2.52 s.2 23 iyulya 1990. Alesha, znaet s 1988.

I2.53 s.2 23 iyulya 1990. Masha. Znaet s 1986

I2.54 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk, znaet s 1983

I2.55 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk

I2.56 s.2 Sergej, Izhevsk, 23 iyulya 1990

I2.57 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk, znaet s 1983

I2.58 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk

I2.59 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk

I2.60 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk

I2.61 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk

I2.62 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk, znaet s 1983

I2.63 s.2 23 iyulya 1990. Sergej, Izhevsk, znaet s 1988

I2.64 s.2 23 iyulya 1990. Sergej Izhevsk, znaet s 1988

I2.65 s.2 27 iyulya 1990. Tanya

I2.66 s.2 29 iyulya 1990. Dima, znaet s 1989.

I2.67 s.2 29 iyulya 1990. Dima, znaet s 1978

I2.68 s.2 29 iyulya 1990. Dima, znaet s 1978

I2.69 s.2 29 iyulya 1990. Dima, znaet s 1978

I2.70 s.2 29 iyulya 1990. Igor' Sosna, znaet s 1985

I2.71 s.2 29 iyulya 1990. Igor' Sosna, znaet s 1985

I5.01 s.2 27 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva

I5.02 s.2 27 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva

I5.03 s.2 27 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva

I5.04 s.2 27 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva

I5.05 s.2 28 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva.

I5.06 s.2 28 iyulya 1991, poezd Feodosiya -- Moskva.

I7.02 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.03 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.04 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.05 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.06 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.07 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.08 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.09 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma. Andrej.

I7.10 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.11 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.12 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.13 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.14 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.15 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.16 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.17 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.18 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.19 s.3 13 iyulya 1992, g.Tot'ma

I7.20 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.21 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.22 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.23 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.24 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.25 s.3 21 iyulya 1992, s. Timanova Gora.

I7.26 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.27 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.28 s.3 21 iyulya 1992, s.Timanova Gora.

I7.29 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.30 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.31 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.32 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.33 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.34 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.35 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.36 s.3 21 iyulya 1992, s.Chuzhino,

I7.37 s.3 21 iyulya 1992, Popovskaya

I7.38 s.3 22 iyulya 1992.

I7.39 s.3 22 iyulya 1992.

I7.40 s.3 22 iyulya 1992

K30.28 s.52 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.01 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.02 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.03 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.04 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.05 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.06 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.07 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.08 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K52.08 s.3 Palo Alto, Kaliforniya, 19 iyulya 1996

K53.01 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.02 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.03 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.04 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.05 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.06 s.4 KSP, 19 iyulya 1996.

K53.07 s.4 KSP, 19 iyulya 1996

K53.08 s.4 San Hoze, Kaliforniya, 23 iyulya 1996

K53.09 s.4 San Hoze, Kaliforniya, 23 iyulya 1996

K53.10 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

K53.11 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

K53.12 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

K53.13 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

K53.14 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

K53.15 s.3 San Francisco, 24 iyulya 1996

T1.01 s.4 7 iyulya 1977

T1.02 s.3 7 iyulya 1977

T1.03 s.3 29 iyulya 1977

T2.41 s.4 6 iyulya 1983

T2.42 s.4 6 iyulya 1983

T2.43 s.4 6 iyulya 1983

T3.36 s.5 13 iyulya 1983 (zapisano na perfokartah)

T3.37 s.5 13 iyulya 1983 (zapisano na perfokartah)

TU.79a s.9 %(KONEC VVODA: 2 OKT 1994 V 15:30. Otredaktirovan 4 iyulya 1995)

Vpered: Iyun

Nazad: Iyul'skij

Vverh Razvodka Rus/Lat