Разлука

Разлука

Д0.10п с.7 Что с тобой разлука так близка (2с 2р)

Д5.38п с.4 Ваше благородие, госпожа разлука,

Л3.08 с.12 Ведь разлука-печаль ходит-бродит по свету

Л3.20 с.3 Нам разлука с тобой знакома

Л3.27 с.11 С проливами "свиданье" и "разлука"

НП2.49 с.2 Разлука

НП2.49 с.7 Разлука ты, разлука,

НП2.49 с.7 Разлука ты, разлука,

П5.05 с.6 Что с тобой разлука так близка.

С01.37 с.20 разлука между нами. Скоро,

С01.44 с.3 И когда разлука далека

С02.14 с.4 разлука будет без

С20.24 с.6 Не так разлука романтична все же

С20.24 с.18 И что разлука нам с тобой тогда?

С23.56 с.2 На то и бывает разлука,

Т1.22 с.17 Дорогая, нам разлука предстоит

Т2.13 с.8 Зачем () разлука () пришла

Т2.54 с.38 Вместо свадеб -- разлука и дым,

Т4.153 с.8 Что такое разлука, а 2(>два) года &2

Т4.28 с.6 Разлука с девушкой

Т5.15 с.6 2). А говорят кольцо разлука

Т7.15 с.3 Ваше благородие, госпожа разлука

Т7.15 с.16 Ваше благородие, госпожа разлука(обычно: чужбина)

Т8.55 с.23 и разлука/Проходят сквозь сердце мое")

Т8.90 с.17 Разлука не убила

Т9.02 с.3 Разлука

Т9.11 с.3 Разлука с матерью

Т9.31 с.22 "Две вечных дороги, любовь и разлука,

Вперед: Разлукам

Назад: Разлук

Вверх Разводка Рус/Лат