Yakov

Yakov

BL.14 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.15 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.17 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.18 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.19 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.21 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.22 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.34 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.35 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.38 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.40 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.41 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.47 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.49 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.53 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.58 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.59 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.61 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.63 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.64 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.65 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.66 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.67 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.67a s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

BL.68 s.2 Yakov Vajskopf, "Blatnaya lira";

K06.12 s.7 strelkovogo vzvoda Yakov Brojdo".

Vpered: Yakovleva

Nazad: Yakoby

Vverh Razvodka Rus/Lat